Poistenie nehnuteľnosti – nutnosť alebo voľba

Alena Zubrzycká|20. septembra 2019

Vlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domovom je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. Aby bolo bývanie aj dobre zabezpečené, nemali by sme zabúdať na poistenie svojho príbytku. Poisťovne, ktoré pôsobia na našom trhu v dnešnej dobe vyhovejú aj najnepravdepodobnejším požiadavkám ich klientov. Dnes sa dá poistiť prakticky čokoľvek. Dôležité je však vedieť, čo si chcete a potrebujete poistiť a aká je hodnota daného majetku.

 

Poistenie nehnuteľnosti je určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti živelným pohromám a ďalším možným rizikám, akými sú napríklad vandalizmus, vlámanie či poškodenie stavby. Poistenie nehnuteľnosti má zabezpečiť, že poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, na ktorý bolo toto poistenie uzatvorené.Zmluvy o poistení nehnuteľností obsahujú tiež zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľností a týkajú sa aj rodinného domu vo výstavbe. Poistenie rodinného domu sa vzťahuje na trvalo obývaný rodinný dom s príslušenstvom a vybavením, ktoré sú súčasťou stavby napr. ústredné kúrenie, vykurovacie telesá, kotol, sanitárne zariadenia, armatúry, merače, ďalej sú to poistenia na ploty a oporné múry, studne, septiky, žumpy.

Pokiaľ je poistenou stavbou rodinný dom, poistenie sa taktiež vzťahuje na drobné stavby tvoriace doplnkovú funkciu k rodinnému domu a oplotenie, pevne zabudované konštrukcie ako sú kuchynská linka, zabudovaný nábytok, anténne systémy, slnečné kolektory, systémy elektrickej zabezpečovacej signalizácie, stavebný materiál určený na opravu alebo údržbu rodinného domu, vonkajšie úpravy ako napríklad chodníky, vonkajšie dlažby, komunikácie, vonkajšie a záhradné osvetlenie.
Málokto si však uvedomuje, že možností ako stratiť strechu nad hlavou je nespočetné množstvo, a že poistné plnenie je poskytované väčšinou v nových cenách. To znamená, že vám bude poisťovňou vyplatená poistná suma v aktuálnej cene. V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu niekoľko rokov a medzitým došlo k zhodnoteniu nehnuteľnosti, či inej drobnej stavby, mali by ste si poistnú sumu aktualizovať. Iba v tom prípade vám bude vyplatená poistná suma v novej cene.
Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu alebo domu, pokiaľ sú uvedené v poistných podmienkach. Môže pritom ísť nielen o nábytok a elektroniku, ale aj o predmety historickej či inej hodnoty.

Väčšina ľudí ešte stále považuje poistenie nehnuteľnosti za zbytočné plytvanie peňazí. Poistenie nehnuteľnosti pritom nemusí byť ani drahé ani zbytočné! Stačí si dôsledne premyslieť, čo chcete poistiť a koľko ste ochotní investovať.

Kontaktuj nas

Alena Zubrzycká

maklér

Poistenie je oblasť, ktorej sa venujem popri práci makléra už niekoľko rokov. Práve to je moja pridaná hodnota, ktorú vkladám pri predaji a kúpe nehnuteľností.

Chcete dostávať pravidelný newsletter?

Pravidelné tipy z realitnej kuchyne, nové nehnuteľnosti na predaj či príbehy zo zákulisia práce maklérov. Nechajte nám Váš email a staňte sa súčasťou našej komunity.

Ďalšie nehnuteľnosti na predaj