Autorizácia zmluvy

Mária Strapcová|19. marca 2019

Autorizácia zmluvy advokátom šetrí čas a peniaze klienta. Ak advokát vypracuje zmluvu a zároveň ju aj autorizuje, klient už nemusí osvedčovať svoj podpis na matrike alebo notárskom úrade. Celý proces sa pre neho stáva jednoduchším.

Výhodu v takto autorizovanej zmluve advokátom má klient aj v tom, že katastrálne konanie je za „bežný“ poplatok rýchlejšie. Lehota na rozhodnutie pre katastrálny odbor je 20 dní. Výška správneho poplatku je ale len 66 € (resp. 51 €). Táto skutočnosť je pre klienta určite zaujímavá. Ak si porovnáme poplatok za zrýchlený vklad, ktorý je vo výške 266 € a lehota 15 dní, pri autorizácii zmluvy za 66 € je to len o päť dní viac. Rozdiel 200 € (resp. 215 €) je teda dosť výrazný.

Výhody autorizácie sú
– rýchlejšie podpísanie zmluvy (bez potreby opustiť advokátsku kanceláriu),
– rýchlejšie katastrálne konanie,
– zodpovednosť advokáta za spôsobenú škodu.

Autorizácia zmluvy advokátom znamená aj to, že túto zmluvu vypracoval sám advokát. Tu sa od advokáta čaká, že zmluva má náležitosti stanovené právnym poriadkom. Advokát musí oboznámiť obe zmluvné strany s obsahom zmluvy a taktiež ich musí oboznámiť s výškou jeho poistného krytia.

Ak advokát nemá pochybnosti o účastníkoch zmluvy a zmluvu vypracoval on sám, nie je dôvod, aby advokát takúto službu pre klientov neposkytoval. Okrem iného je advokát povinný oznámiť zmluvným stranám výšku svojho poistného krytia. Táto povinnosť leží len na pleciach advokáta a v prípade korektného prístupu z jeho strany nemá byť žiadna obava preukázať svoje poistenie.

Nevýhod autorizácie zmlúv advokátom je málo. Ak chceme na nehnuteľnosti zriadiť napr. vecné bremeno, tak takúto zmluvu advokát autorizovať nemôže.

Poskytovanie právnych služieb advokáta sa tak opäť rozšírilo o ďalšiu službu, ktorú neraz klienti ocenia, pretože šetrí ich čas a peniaze.

Nabudúce: elektronický vklad do katastra nehnuteľností

Kontaktuj nas

Mária Strapcová

Certifikovaný maklér

Od roku 2007 sa venujem obchodu a práci s ľuďmi. Nadväzovať nové vzťahy, budovať ich a posúvať ďalej ma neuveriteľne napĺňa. Aj preto som sa rozhodla využiť príležitosť a pokúsiť sa spoločne s kolegami vybudovať silnú značku a zázemie pre našich klientov.

Chcete dostávať pravidelný newsletter?

Pravidelné tipy z realitnej kuchyne, nové nehnuteľnosti na predaj či príbehy zo zákulisia práce maklérov. Nechajte nám Váš email a staňte sa súčasťou našej komunity.

Ďalšie nehnuteľnosti na predaj